Kvalitet og miljø

Fokus på kvalitet

Høj produktkvalitet er hele kernen hos Ferrodan. Vores kunder vælger os på grund af kvaliteten og evnen til at levere den samme høje kvalitet hver  gang.

For at nå dertil opererer vi med forskellige kvalitetsstandarder som fx IATF 16949 og ISO 14001, vi har desuden en BV Mode II recognition, som opfylder kravene i BV Rule note NR320.

Kvaliteten er veldokumenteret og veletableret i alle dele af produktionen. Der er ligeledes fuld sporbarhed gennem vores produktion. Dette gælder hele forløbet fra modelværksted gennem den fuldautomatiske produktion til lager.

Alle funktioner er optimeret, hvilket gør os til en attraktiv samarbejdspartner.

Alle materiale og kemiske analyser foretages i eget laboratorium.

Udover alt det, der kan tælles, måles og vejes, er kvalitet en holdning hos vores medarbejdere. Kvaliteten skyldes også et naturligt engagement hos dedikerede medarbejdere.

Miljø- og Energipolitik

Hos Ferrodan ønsker vi at skabe en sund og miljøbevidst arbejdsplads, og forpligter os til beskyttelse af miljøet, herunder forebyggelse af forurening og andre forpligtigelser, der er relevante, samt sørge for løbende forbedringer.

 

Vi:

 • arbejder på at minimere ressourceforbruget, herunder via særlig fokus på de energitunge processer i vores virksomhed og dermed opnå vores ambitiøse mål. 

 • overvåger vores energiforbrug og sikrer en effektiv energiudnyttelse.

 • overvåger vores udledninger, spild og nødvendigt affald.

 • træffer alle nødvendige forureningsforebyggende foranstaltninger, navnlig ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (der genererer mindst affald, der anvender de mindst farlige stoffer, der muliggør genanvendelse og nyttiggørelsen af de udledte stoffer)

 • vil gennem fortsat udvikling af virksomheden styrke vores grundlag for miljøforbedringer i alle processer.

 • vil målrettet genanvende flest mulige af virksomhedens affaldsprodukter fra produktionen, så vi undgår affaldsfrembringelse og vi bortskaffer det affald, der ikke kan undgås, på mindst forurenende måde.

 • vil i støberiet genanvende metalskrot og har et mål om, at eget affald i virksomheden skal være genanvendelig med 99%.

 • tænker og handler miljøforsvarligt og dermed reducerer vi miljøbelastningerne fra vores aktiviteter.

 • ønsker at være tæt på vores kunder og vi ønsker at gennemføre alle aktiviteter med mindst mulig forurening af miljøet og med en lav udledning af CO2.

 • oplyser og engagerer vore medarbejdere til at agere på en bæredygtig måde, således at kompetence, handling og ansvar i udstrakt grad ligger hos den enkelte medarbejder.

 • ønsker at miljøformidling indgår som en naturlig del af vore aktiviteter og sikrer en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads.

 • overholder relevante love og myndighedskrav samt andre krav vi har forpligtiget os til.

 • opretholder et effektivt og anvendeligt ledelsessystem iht. ISO 14001

 

 

Kundeklager - RMA:

Kundeklagen sendes til IPL-kvalitet: quality@ipl.dk

Klagen oprettes i vores system inden for 24 timer, hvorefter der sendes et unikt klagenummer, som der skal henvises til i den efterfølgende korrespondance.

IPL-kvalitet